Restauratie

Restauratie

Het inventariseren van de onderhoudstoestand ter voorbereiding van een restauratie,
het opstellen van een onderhoudsrapportage en planmatig onderhoud, het aanvragen van
subsidies en het afwikkelen van de fiscale aspecten zijn veelvoorkomende werkzaamheden
in onze praktijk bij het in stand houden van het Nederlands erfgoed.Restauratie