Verduurzamen en isoleren historische gebouwen
Verduurzamen en isoleren historische gebouwen

Verduurzamen, vergroenen, energiezuinig maken, het zijn termen die inhoudelijk steeds
meer van belang zijn in de continuïteit van historische en (Rijks-) monumentale gebouwen.

De laatste jaren hebben wij veel onderzoek gedaan naar de (on-) mogelijkheden om
monumentale en historische gebouwen te isoleren en duurzaam energiezuinig te maken,
zonder de kernwaarden van deze gebouwen onherstelbaar aan te tasten.
Dat is ons inmiddels ruimschoots gelukt. Deze expertise passen wij breed toe in
onze onderhoudspraktijk.

 

Dampopenheid is een vereiste bij historische gebouwen

Delen: