Verduurzamen historische gebouwen

Verduurzamen historische gebouwen

Verduurzamen, vergroenen,

De laatste jaren hebben wij veel onderzoek gedaan naar de (on-) mogelijkheden om
monumentale en historische gebouwen te isoleren en duurzaam energiezuinig te maken,
zonder de kernwaarden van deze gebouwen onherstelbaar aan te tasten.
Dat is ons inmiddels ruimschoots gelukt. Deze expertise passen wij breed toe in
onze onderhoudspraktijk. Verduurzamen